Đang chờ xử lý đăng ký tên miền. Hãy kiểm tra lại sau một giờ nữa

Nội dung cập nhật

Cắt + Nhuộm Milbon
Thực hiện bởi Stylist Lộc #Idhairvietnam
🎀𝐁𝐨𝐨𝐤 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐪𝐮𝐚 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐬𝐞̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝟏𝟎% 𝐓𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ (Không áp dụng chung với các chương trình khác)🎀
—————-
🎁 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐇𝐨𝐮...

Đọc thêm
Learn more

Cắt Uốn + Làm phồng tóc Style Hàn
Thực hiện bởi Stylist Hương #Idhairvietnam
🎀𝐁𝐨𝐨𝐤 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐪𝐮𝐚 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐬𝐞̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝟏𝟎% 𝐓𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ (Không áp dụng chung với các chương trình khác)🎀
—————-
🎁 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 ...

Đọc thêm
Learn more

Uốn Cúp + Nhuộm Milbon
Thực hiện bởi Stylist Hương #Idhairvietnam
🎀𝐁𝐨𝐨𝐤 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐪𝐮𝐚 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐬𝐞̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝟏𝟎% 𝐓𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ (Không áp dụng chung với các chương trình khác)🎀
—————-
🎁 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 ...

Đọc thêm
Learn more

🎁 𝗖𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗶̀𝗻𝗵 𝗛𝗮𝗽𝗽𝘆 𝗦𝘂𝗻𝗱𝗮𝘆 (𝗖𝗮́𝗰 𝗸𝗵𝘂𝗻𝗴 𝗴𝗶𝗼̛̀ 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝗖𝗵𝘂̉ 𝗡𝗵𝗮̣̂𝘁):
𝐔𝐨̂́𝐧 𝐒𝐞𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠: 7̶9̶0̶k̶ => 𝟓𝟓𝟎𝐤
𝐍𝐡𝐮𝐨̣̂𝐦 𝐌𝐢𝐥𝐛𝐨𝐧: 6̶9̶0̶k̶ => 𝟒𝟗𝟎𝐤
𝐃𝐮𝐨̂̃𝐢 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧g: 7̶9̶0̶k̶ => 𝟓𝟓𝟎𝐤
𝐏𝐡𝐮̣𝐜 𝐡𝐨̂̀𝐢 𝐎𝐥𝐚𝐩𝐥𝐞𝐱: 6̶9̶0̶...

Đọc thêm
Learn more

🎁 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐇𝐨𝐮𝐫 ( 𝐓𝐮̛̀ 𝟏𝟐𝐡 - 𝟏𝟔𝐡 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐓𝟐,𝟑,𝟒,𝟓 𝐡𝐚̀𝐧 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧) VÀ
🎁 𝗖𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗶̀𝗻𝗵 𝗛𝗮𝗽𝗽𝘆 𝗦𝘂𝗻𝗱𝗮𝘆 (𝗖𝗮́𝗰 𝗸𝗵𝘂𝗻𝗴 𝗴𝗶𝗼̛̀ 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝗖𝗵𝘂̉ 𝗡𝗵𝗮̣̂𝘁):
𝐔𝐨̂́𝐧 𝐒𝐞𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠: 7̶9̶0̶k̶ => 𝟓𝟓𝟎𝐤
𝐍𝐡𝐮...

Đọc thêm
Learn more

❤️𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟔 𝐭𝐚̣𝐢 𝐒𝐚𝐥𝐨𝐧 𝐈𝐃𝐇𝐀𝐈𝐑❤️
𝑪𝒂̆́𝒕 𝒈𝒐̣̂𝒊 𝑵𝒂𝒎: 2̶̵̶5̶̵̶0̶̵̶k̶̵̶ => 𝟏𝟓𝟎𝐤
𝑪𝒂̆́𝒕 𝒈𝒐̣̂𝒊 𝑵𝒖̛̃: 2̶9̶0̶k̶ => 𝟏𝟗𝟎𝐤
𝟭. 𝗖𝗼𝗺𝗯𝗼 8𝟬𝟬𝗸 : Uốn Setting + Phục hồi
𝟮. 𝗖𝗼𝗺𝗯𝗼 𝟴𝟬𝟬𝗸: Nhuộm Milbon + Phục hồi
𝟯. 𝗖𝗼𝗺𝗯𝗼 𝟭𝟬...

Đọc thêm
Learn more

Combo Cắt + Nhuộm + Phục hồi
Thực hiện bởi Stylist Ân #Idhairvietnam
🎀𝐁𝐨𝐨𝐤 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐪𝐮𝐚 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐬𝐞̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝟏𝟎% 𝐓𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ (Không áp dụng với các Gói Combo trong chương trình ưu đãi 1 năm kỷ niệm nhé)🎀
😇Hãy đặt lịch ...

Đọc thêm
Book

Xem thêm các kiểu buộc tóc ngắn siêu đẹp từ Fanpage của IDHAIR Salon nhé các bạn.
🎀𝐁𝐨𝐨𝐤 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐪𝐮𝐚 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐬𝐞̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝟏𝟎% 𝐓𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ (Không áp dụng với các Gói Combo trong chương trình ưu đãi 1 năm kỷ niệm nhé)🎀
😇...

Đọc thêm
Learn more

Ghé IDNAIL tham khảo nhé khách ơi!!!
💅𝐂𝐨𝐦𝐛𝐨 𝟐𝟒𝟗𝐤 : 𝐕𝐞̃ 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐛𝐨̣̂ 𝐓𝐚𝐲/ 𝐂𝐡𝐚̂𝐧 (𝐀𝐥𝐥 𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧𝐬)🤩
👁𝐂𝐨𝐦𝐛𝐨 𝐍𝐨̂́𝐢 𝐦𝐢 𝟏𝟗𝟗𝐤/𝐛𝐨̣̂
🧖‍♀️Đặc biệt 𝗚𝗶𝗮̉𝗺 𝟮𝟬% 𝗰𝗮́𝗰 𝗱𝗶̣𝗰𝗵 𝘃𝘂̣ 𝗪𝗮𝘅𝗶𝗻𝗴
Chân thành cám ơn Quý khách đã tin dùng các dịch vụ tại Sal...

Đọc thêm
Learn more

Dịch vụ

Cắt tóc + Gội + Sấy

 • Cắt tóc Nam + Gội + Sấy

  150.000 ₫
  Cắt tóc tạo kiểu Nam do stylist người Việt thực hiện
 • Cắt tóc Nữ + Gội + Sấy

  190.000 ₫
  Cắt tóc tạo kiểu Nữ do stylist người Việt thực hiện
 • Cắt + Uốn (Nam)

  590.000 ₫
  Cắt tóc Nam do Designer người Việt cắt + Uốn lạnh tạo kiểu Hàn Quốc(Duy trì độ uốn lâu dài)
 • Cắt Tóc bởi Director của IDHAIR

  390.000 ₫
  Cắt tóc do Designer chuyên nghiệp Hàn Quốc thực hiện + Gội + Sấy (Mr Yu or Mr Kang)
 • Cắt tóc trẻ em

  100.000 ₫
  Cắt tóc cho trẻ dưới 13 tuổi, do Stylist người Việt thực hiện. Từ 100k - 200k
 • Gội + Sấy thường (40')

  150.000 ₫
  Gội đầu mát lạnh với dầu gội siêu mát đặc biệt với kĩ thuật gội của Hàn + Sấy tạo kiểu tóc đẹp phù hợp với gương mặt. Thích hợp cho các quý khách muốn thư giãn và tạo kiểu tức thời để đi chơi và dạo phố, chụp hình.
 • Gội + Sấy tạo kiểu Nam

  99.000 ₫
  Gội đầu mát lạnh với dầu gội siêu mát đặc biệt với kĩ thuật gội của Hàn + Sấy tạo kiểu tóc đẹp phù hợp với gương mặt. Thích hợp cho các quý khách muốn thư giãn và tạo kiểu tức thời để đi chơi và dạo phố, chụp hình.

Uốn tóc

 • Uốn cơ bản Nữ (Kiểu ID Perm)

  990.000 ₫
  Uốn lạnh cơ bản kiểu ID ( Nếu đăng ký làm trước 11:30 AM thì chỉ còn 660k)
 • Uốn cơ bản Nam (Kiểu ID Perm)

  590.000 ₫
  Uốn lạnh cơ bản kiểu ID
 • Uốn Setting

  1.190.000 ₫
  Uốn nóng kĩ thuật Hàn Quốc (Shiseido/Amos)
 • Uốn Botox (Uốn phục hồi)

  1.590.000 ₫
  Uốn tóc với kĩ thuật và sản phẩm từ Hàn Quốc - bao gồm phục hồi tóc để có thể duỗi các loại tóc bị hư tổn cấp độ nặng

Nhuộm tóc

 • Nhuộm chân tóc Nữ

  690.000 ₫
  Nhuộm chân tóc thường cho NỮ
 • Nhuộm phủ bóng kĩ thuật Hàn Quốc

  790.000 ₫
  Giá trên áp dụng cho tóc Ngắn. Tóc Vừa và Dài sẽ cộng thêm 200k và 400k
 • Nhuộm tóc ngắn

  990.000 ₫
  Nhuộm tóc ngắn (ngang tai) - sử dụng thuốc nhuộm từ Hàn Quốc và Nhật Bản
 • Nhuộm tóc ngang vai

  1.190.000 ₫
  Nhuộm tóc ngang vai - sử dụng thuốc nhuộm từ Hàn Quốc và Nhật Bản
 • Nhuộm tóc ngang ngực

  1.390.000 ₫
  Nhuộm tóc ngang ngực - sử dụng thuốc nhuộm từ Hàn Quốc và Nhật Bản

Duỗi tóc

 • Duỗi Magic (Shiseido/Amos)

  1.190.000 ₫
  Duỗi kĩ thuật Hàn Quốc - tính theo độ dài tóc. Giá trên là dành cho tóc ngắn. Tóc vừa và dài sẽ cộng thêm 200k và 400k
 • Duỗi Botox (Duỗi phục hồi)

  1.590.000 ₫
  Duỗi tóc với kĩ thuật và sản phẩm từ Hàn Quốc - bao gồm phục hồi tóc để có thể duỗi các loại tóc bị hư tổn cấp độ nặng. Tóc dài qua ngực sẽ cộng thêm 400k

Lời chứng thực

một tháng trước
Địa điểm thuận tiện giao thông. Stylist chuyên nghiệp. Cơ sở vật chất, thiết bị mới, hiện đại. Giá tương xứng chất lượng và hơn cả mong đợi khi có ưu đãi.
- thuyle p
một tháng trước
Nhân viên nhiệt tình và vui vẻ. Cách sắp xếp và đặt lịch cũng dễ dàng và nhanh chóng. Salon sử dụng trang thiết bị tốt và sản phẩm chất lượng, uy tín. 5 sao cho ID Hair
- Quỳnh A
một năm trước
Bác người Hàn và cả nhân viên người Việt rất thân thiện, cắt tóc rất đẹp, đặc biệt là tóc ngắn. Mình cắt tóc bạn nhân viên Lộc, tư vấn, cắt kĩ đặc biệt là cute phải biết. Có nước ( suối, ngọt, trà), bánh kẹo cho khách ăn nhẹ trong lúc làm dịch vụ, free hoàn toàn nhé. Nhân viên ai cũng lịch sự, nụ cười túc trực trêm môi, lịch sự. Ngoài ra ở đây còn có làm móng giá phải chăng, sơn móng xịn sò luôn nha. Mình đi lúc khuyến mãi nhưng nhân viên vẫn tận tình không phân biệt khuyến mãi nha. Rất ưng.
- tocngan K

Giới thiệu về chúng tôi

idHAIR Salon luôn lấy phương châm "Khách hàng là trên hết" - "Khách hàng phải được hạnh phúc".
idHAIR luôn chú trọng đào tạo nhân tài để các bạn luôn đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mỗi khách hàng đến với idHAIR Salon

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ

Gọi ngay
 • 028 7300 7776
 • 1900 633570

Địa chỉ

Tìm đường
37B Phạm Ngọc Thạch
Phường 6
Quận 3
Việt Nam

Giờ làm việc

Th 2:09:00–21:00
Th 3:09:00–21:00
Th 4:09:00–21:00
Th 5:09:00–21:00
Th 6:09:00–21:00
Th 7:09:00–21:00
CN:09:00–21:00
Liên hệ với chúng tôi
Đã gửi tin nhắn. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.